Poznaj nas

 

Kościół Zielonoświątkowy, do którego przynależymy, jest drugim, co

do wielkości kościołem protestanckim w Polsce. Wpisuje się on w

ogólnoświatowy ruch, który stanowi drugą, co do wielkości wspólnotę

chrześcijańską, po rzymskich katolikach, przekraczającą liczbę 500

milionów osób. Zielonoświątkowcy, oprócz ewangelicznych prawd

mówiących o zbawieniu   z łaski, podkreślają wagę osoby Ducha

Świętego. 

To właśnie w wyniku działania Bożego Ducha (podobnie jak w dzień

Zielonych Świąt, opisany w Dziejach Apostolskich) na początku XX

wieku narodził się współczesny ruch zielonoświątkowy. Jego

nieodłącznymi cechami stały się radość i spontaniczność. Niedzielne

spotkania kościoła, nabożeństwa mają charakter otwarty. To miejsce ,

do którego zapraszamy każdego bez względu na wyznanie, płeć,

światopogląd, status majątkowy czy też wykształcenie. Czekamy na

Was wszystkich. Wierzymy, że w radosnej atmosferze wspólnego

śpiewu, inspirującego przesłania Słowa Bożego, możesz przeżyć swoje

osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Jesteś tu mile widziany.             

Do zobaczenia w każdą niedzielę o godz.10.00 w Grudziądzu - 

MARINA - ulica Portowa 8

 

Więcej informacji na temat Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce i

ruchu zielonoświątkowego na świecie można uzyskać na stronie:

www.kz.pl.