Jak pomóc?

 

Hojność to stan serca - dziękujemy!


Bóg troszczy się o wszystkie nasze potrzeby w genialny sposób. Między

innymi przez ręce ludzi, którzy mają Jego hojność zapisaną w sercu.

Nasz Kościół nie posiada zewnętrznych źródeł finansowania ale

funkcjonuje dzięki ofiarności indywidualnych osób. Wsparcie finansowe

pozwala zapewnić zaplecze sprzętowe i lokalowe, tak by mogły się

odbywać nabożeństwa oraz inne spotkania chrześcijańskie docierając z

dobrą wiadomością Jezusa Chrystusa wciąż w nowe miejsca i do

nowych ludzi. Chcesz się dołączyć?

 

Przekaż darowiznę na numer konta naszego Kościoła:

 

Numer konta

71 1140 2004 0000 3102 7699 8444

 

Dane odbiorcy:

Kościół Zielonoświątkowy

Zbór w Grudziądzu 

86-300 Grudziądz